Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://preschoolcreativity.pl. Administratorem strony jest Mikołaj Tama. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: m.tama.classicdancesport@gmail.com
 
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 
 
 
  • Administrator – Mikołaj Tama, osoba fizyczna
  • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://classicdancesport.pl
  • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 

Pliki Cookies i dane osobowe

Pliki Cookies Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu za pośrednictwem usług Google Analytics. Dane te pozyskiwane są do celów statystycznych i nie pozwalają na identyfikację użytkownika ani nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia Użytkownika. Służą do dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i optymalizacji korzystania ze Strony. Szczegółowe informacje dotyczące polityki cookies Google znajdują się pod adresem Prywatność i warunki. Strona powiązana jest z następującymi serwisami: Facebook, Instagram, YouTube, które do celów statystycznych mogą używać plików cookies na niniejszej witrynie. Przy pomocy ustawień przeglądarki, każdy Użytkownik może wyłączyć pliki cookies. Nadal możliwe będzie korzystanie ze Strony, z wyłączeniem funkcji, które wymagają plików cookies do poprawnego działania.
 

Serwer i logi

Strona aktualnie znajduje się na serwerach firmy H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, której Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych. Powierzenie przetwarzania danych ma na celu przechowywanie ich na serwerze. W czasie korzystania ze Strony przesyłane są zapytania do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Zapytania zapisywane są w logach serwera, które obejmują m. in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników. Informacje zawarte w logach serwera mogą być wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem. 
 

Komentarze

Użytkownik pozostawia na Stronie komentarze zupełnie dobrowolnie. Zostawiając komentarz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w postaci: imienia lub pseudonimu, który wyświetla się wszystkim Użytkownikom korzystającym ze Strony i adresu email, który nie jest udostępniany publicznie. Użytkownik może dobrowolnie podać adres swojej witryny internetowej, który będzie dostępny dla każdego Użytkownika. Dane przechowywane są w bazie danych Strony i nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z dyskusją. 
 

Formularz kontaktowy

Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego w przypadku, gdy dobrowolnie poda dane niezbędne do wykonania funkcji formularza. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.
 

Prawa Użytkownika

  • żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.
Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem preschoolcreativitywarszawa@gmail.com. Zgodnie z przepisami Administrator jest uprawniony do odmówienia realizacji niektórych uprawnień, jeżeli realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez niego danych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników Strony innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do aktualizacji polityki prywatności, za każdym razem, kiedy zajdzie w niej zmiana. Jeżeli zmiany będą znaczące, dostarczone zostanie widoczne zawiadomienie, aby uzyskać zgodę Użytkownika.